KHBG Tin học lớp 6 Kết nối tri thức

0 lượt xem

200.000 VND

KHBG Tin học lớp 6 tập trung vào các chủ đề cơ bản như hệ điều hành, văn bản, bảng tính, trình bày, truy cập internet, trang web và đồ họa. Chương trình học này cung cấp các kiến thức về lý thuyết và cách áp dụng trong thực tế, giúp giáo viên nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý lớp học.

XEM TRƯỚC