KHBG Tiếng Anh 7 Global Success Word và Powerpoint

0 lượt xem

250.000 VND

  • Tiếng Anh 7 sách Global Success được biên soạn theo phân phối chương trình học trong SGK.
  • Bao gồm các thông tin, hình ảnh được sắp xếp theo trật tự logic nhằm cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng nhất định, sẽ làm tăng tính sinh động của buổi học, từ đó giúp người học có thể tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và linh hoạt hơn
XEM TRƯỚC