KHBG Lịch sử 7 Sách Cánh diều file Word và Powerpoint

0 lượt xem

150.000 VND

KHBG Lịch sử 7 Sách Cánh diều là một bộ tài liệu chứa thông tin về lịch sử 7 Sách Cánh diều, bao gồm một file Word và một file Powerpoint. File Word bao gồm những thông tin cơ bản về lịch sử và các tài liệu liên quan. File Powerpoint có thể sử dụng để trình bày thông tin trong file Word trong một hình thức trực quan hơn và dễ hiểu hơn.

XEM TRƯỚC