Kế hoạch bài giảng Tiếng Anh lớp 9 Thí điểm Powerpoint

0 lượt xem

150.000 VND

Mục tiêu: Giúp học sinh lớp 9 cải thiện kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh qua việc giới thiệu từ vựng liên quan đến hoạt động hàng ngày và luyện tập sử dụng thì hiện tại đơn để nói về hoạt động.

Kế hoạch bài giảng Tiếng Anh lớp 9 Thí điểm Powerpoint

  • Xem trước toàn bộ nội dung:
XEM TRƯỚC