Giáo án Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống mới 2023-Giáo án Cả năm file word-Theo CV 5512

0 lượt xem

250.000 VND

– 100% file Word

-Giáo án mới Toán 10-Kết nối tri thức với cuộc sống theo chương trình GDPT mới năm  2023. 

– Dùng cho cả năm học.

-Được biên soạn bởi GV có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm.

-Xem thử nội dung giáo án ở phía dưới.

XEM TRƯỚC