Giáo án Lý 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống mới 2022- 2023 file word

0 lượt xem

200.000 VND

Giáo án Lý 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống mới 2022- 2023 file word -Theo CV 5512 Là bộ tài liệu hay và chất lượng. Bộ giáo án bám sát nội dụng nằm trong chương trình học môn Lý lớp 10-Chương trình mới áp dụng bắt đầu từ năm học 2022-2023.. Nhằm phục vụ nhu cầu tài liệu file word cho giáo viên giảng dạy. Chúng tôi đang phát hành các bộ tài liệu Giáo án lý 10-Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ tài liệu bao gồm:

1. Kế hoạch tổ chuyên môn – Kế hoạch dạy học của giáo viên

2. Kế hoạch bài dạy (giáo án)

3. Kiểm tra đánh giá

4. Phân phối chương trình

Xem trước bộ tài liệu Giáo án Lý 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống bên dưới

XEM TRƯỚC