Giáo án Hoá 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống mới 2022- 2023 file word

19 lượt xem

250.000 VND

Giáo án Hoá10-Cánh Diều mới 2023-Giáo án Cả năm file word -Theo CV 5512 Là bộ tài liệu hay và chất lượng. Bộ giáo án bám sát nội dụng nằm trong chương trình học môn Hoá lớp 10-Chương trình mới áp dụng bắt đầu từ năm học 2022-2023.. Nhằm phục vụ nhu cầu tài liệu file word cho giáo viên giảng dạy.

Xem thử bộ tài liệu Giáo án Hoá 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống bên dưới