Giáo án file word và bài giảng Powperpoint môn Lý lớp 7 sách Chân trời sáng tạo

22 lượt xem

200.000 VND

Với mẫu soạn Giáo án file word và bài giảng Powperpoint môn Lý lớp 7 sách Chân trời sáng tạo dưới đây sẽ giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị bài giảng thật tốt.

Bộ giáo án bao gồm: Giáo án file word và Giáo án bài giảng Powperpoint (.DOCX , .PPTX).Thầy cô vui lòng XEM TRƯỚC để xem nội dung, cảm ơn!

Xem trước toàn bộ nội dung giáo án.

XEM TRƯỚC