Giáo án điện tử ( Word +PPT) môn KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

0 lượt xem

200.000 VND

Giáo án điện tử ( Word +PPT) môn KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

  • Học sinh có thể sử dụng Giáo án điện tử (Word +PPT) môn KHTN 6 – Chân trời sáng tạo để học và ôn tập.
  • Giáo án này gồm các chương trình học và bài tập bài tập cụ thể của môn KHTN 6 – Chân trời sáng tạo.
  • Giáo án điện tử (Word +PPT) sẽ giúp học sinh nắm bắt nội dung môn học, nâng cao khả năng làm bài, tối ưu thời gian học tập và luyện tập những kỹ năng sáng tạo nhất.
XEM TRƯỚC