Giáo án điện tử (Word – PPT) Lịch sử 7 – Chân trời sáng tạo

0 lượt xem

200.000 VND

  • Giáo án điện tử Lịch sử 7 – Chân trời sáng tạo giúp học sinh tham gia một cách hiệu quả vào giáo dục bằng cách cung cấp các bài học chuẩn bị sẵn sàng trong định dạng Microsoft Word và PowerPoint.
  • Tài liệu này được thiết kế để phù hợp với chương trình học đã quy định bởi Bộ Giáo dục, nhằm đảm bảo học sinh có thể làm quen với các kỹ năng cần thiết để hoàn thành bài học.
  • Tài liệu cũng cung cấp các hình ảnh, video và đồ họa sinh động để hỗ trợ học sinh hiểu rõ hơn về chủ đề.
  • Ngoài ra, tài liệu còn bao gồm các bài tập, bài kiểm tra và bài tập làm về những chủ đề được đề cập.
XEM TRƯỚC