Giáo án dạy học Toán 12 theo công văn số 5512 (Cả năm)

17 lượt xem

200.000 VND

Trọn bộ file word (.doc hoặc .docx) giáo án dạy học Toán 12 theo công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH.

Tài liệu gồm có 04 phần:
1. Giáo án Giải tích 12 học kì 1 (14 file).
2. Giáo án Hình học 12 học kì 1 (08 file).
3. Giáo án Giải tích 12 học kì 2 (10 file).
4. Giáo án Hình học 12 học kì 2 (05 file).