Đề thi nghe giữa kỳ cuối kỳ 1 Tiếng Anh 7 năm 2022-2023

0 lượt xem

50.000 VND

Đề thi nghe giữa kỳ cuối kỳ 1 Tiếng Anh 7 là bộ tài liệu biên soạn mới nhất năm học 2022 – 2023, là nguồn tài liệu đầy đủ, đa dạng, chất lượng, biên soạn sát với chương trình học giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình giảng dạy.

Xem thử toàn bộ nội dung tài liệu

Bấm nút lệnh XEM THỬ để xem chi tiết nội dung tài liệu. Khi đặt mua toàn bộ liệu tải về như bản xem thử, toàn bộ là file word hoặc powerpoint.