Dạy thêm Toán 10-Tổ hợp Xác suất-Nhị thức Niutơn-chương trình mới 2023

21 lượt xem

50.000 VND

  • 100 % file word có lời giải chi tiết.
  • Được biên soạn theo chương trình Sách Giáo khoa mới, bắt đầu từ năm học 2022-2023. Theo cấu trúc sách gió khoa lớp 10  cả ba bộ sách  Cánh diều, Kết nối trị thức và Chân trời sáng tạo.– Đảm bảo các bài tập được phân dạng rõ ràng đầy đủ các mức độ, phù hợp mọi đối tượng học sinh
  •  Biên soạn bởi các giáo viên giỏi, và nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
  • Nhiều giáo viên Toán kiểm định chất lượng đảm bảo bám sát chương trình toán 10