Dạy thêm hóa 12 mới nhất 2023 file word có lời giải chi tiết

20 lượt xem

290.000 VND

  • 100% file word có lời giải chi tiết.
  • Lý thuyết được tóm tắt cô đọng, đầy đủ; bám sát nội dung chương trình hiện hành.
  • Các dạng bài tập đưa ra điều có phương pháp và bài tập minh họa có lời giải chi tiết.
  • Đảm bảo các bài tập được phân dạng rõ ràng đầy đủ các mức độ, phù hợp mọi đối tượng học sinh
  • Biên soạn bởi đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm trọng giảng dạy và luyện thi.

XEM NỘI DUNG TÀI LIỆU BẤM VÀO XEM TRƯỚC PHÍA DƯỚI

XEM TRƯỚC