Chuyên đề dạy thêm đầy đủ Toán 7 Kết nối tri thức+ Bộ bài tập trắc nghiệm mới nhất 2023

0 lượt xem

250.000 VND

ĐÃ BÁN: 2

Chuyên đề dạy thêm đầy đủ Toán 7 Kết nối tri thức+ Bộ bài tập trắc nghiệm mới nhất 2023 Là bộ tài liệu hay và chất lượng. Bộ tài liệu này bám sát nội dụng nằm trong chương trình học môn  Toán lớp 7. Chương trình mới áp dụng bắt đầu từ năm học 2022-2023.. Nhằm phục vụ nhu cầu tài liệu file word cho giáo viên giảng dạy. Chúng tôi đang phát hành các bộ tài liệu Các chuyên đề dạy thêm toán 7+ Bộ bài tập trắc nghiệm mới nhất – Dùng cho bộ sách Kết nối tri thức.

Xem thử toàn bộ nội dung tài liệu

Bấm nút lệnh XEM TRƯỚC để xem chi tiết nội dung tài liệu. Khi đặt mua toàn bộ liệu tải về như bản xem thử, toàn bộ là file word hoặc powerpoint.

XEM TRƯỚC