Bộ tài liệu dạy thêm môn Hóa học 9 theo chuyên đề (file word)

0 lượt xem

250.000 VND

Bộ tài liệu dạy thêm môn Hóa học 9 theo chuyên đề (file word) theo chuyên đề dành cho giáo viên, học sinh  nhằm ôn tập và củng cố kiến thức bài học cho học sinh. Là bộ tài liệu soạn kỹ  và chất lượng. Bộ tài liệu này bám sát nội dụng nằm trong chương trình học. Nhằm phục vụ nhu cầu chuẩn bị bài giảng cho giáo viên.

Bấm nút < XEM TRƯỚC> Phía dưới để xem chi tiết tài liệu.

XEM TRƯỚC