Bài giảng điện tử môn Tiếng Anh 10 I-Learn Smart World file Powerpoint

0 lượt xem

150.000 VND

ĐÃ BÁN: 2

Tài liệu được biên soạn mới nhất bắt đầu từ năm học 2022 – 2023, là nguồn tài liệu đầy đủ, đa dạng, chất lượng, biên soạn bám sát với chương trình học giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình giảng dạy.

Xem trước toàn bộ nội dung tài liệu.

Bấm nút lệnh <XEM TRƯỚC> để xem chi tiết nội dung tài liệu trước khi quyết định mua. Khi đặt mua toàn bộ liệu tải về giống như bản xem thử, toàn bộ là file Word hoặc Powerpoint.

XEM TRƯỚC