Không thể đợi đến Prime Day? Lưu vào màn hình cảm ứng 4K di động này ngay bây giờ

Desklab Portable 4K Touchscreen Monitor

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *