Chính sách vận chuyển.

  • Trong trường hợp đặc biệt có thay đổi về chi phí vận chuyển, nhân viên xử lý đơn hàng sẽ gọi điện trao đổi và thống nhất với khách hàng trước khi giao.